Bezpowrotnie mijają czasy bezrefleksyjnego uprawiania biznesu bez poszanowania praw pracownika i dbałości o środowisko naturalne. Zarówno państwo poprzez regulacje prawne, jak i banki kredytujące przedsiębiorstwa wymuszają na nich zachowanie odpowiednich standardów. Dawniej była to polityka społecznej odpowiedzialności. Dziś jest to filozofia zrównoważonego rozwoju. Czym są standardy ESG i jak przyjmują się na gruncie polskim?

 

Filozofia wychodząca naprzeciw wyzwaniom

Postępująca degradacja środowiska naturalnego i konflikty społeczne wybuchające na tle nierówności stanowią poważne wyzwanie dla świata biznesu. Od lat prowadzi się agendę na rzecz wdrożenia zrównoważonego rozwoju. W kontekście biznesu jest to tak zwana filozofia ESG. Pełne rozwinięcie tego skrótu brzmi environmental, social and corporate governance. Jakie są jej standardy? Warto się z nimi zapoznać.

 

Bilans dodatni 

Imając się standardów ESG, można wiele zyskać. Nie tylko zmniejsza się napięcia społeczne i socjalne, co samo w sobie jest szczytne i chwalebne. Zyskuje się z podjęcia takich działań realne profity. Inwestorzy chętnie nawiązują współpracę z przedsiębiorstwami kierującymi się pakietem zasad zrównoważonego rozwoju. Mając do czynienia z organizacją o klarownych celach, można łatwo wykalkulować bilans zysków i strat. W ten sposób zmniejsza się ryzyko inwestycyjne. Jakby tego było mało rozmaite instytucje międzynarodowe i banki chętnie finansują projekty i organizacje kierujące się standardami ESG. Łatwo o kredyt na preferencyjnych warunkach.

Dbając o pracowników wewnątrz firmy, zyskuje się łatwy dostęp do młodych talentów. Procentuje to w przyszłości. Na przestrzeni lat wiele też zmieniło się w świadomości konsumenta. Chętniej kupuje on produkty marek jawnie wspierających walkę z globalnym ociepleniem i ruchy LGBT. Odpowiednie zastosowanie w praktyce standardów ESG wiąże się, jak widać ze średnio i długofalowymi korzyściami. 

 

Na lokalnym gruncie

Globalne trendy biznesowe wyznaczają standardy ESG. Czy rodzimi biznesmeni zwracają uwagę na politykę zrównoważonego rozwoju? W dużo mniejszym stopniu niż w pozostałych państwach UE, ale jednak tak. Coraz chętniej przekonują się do wdrażania filozofii ESG za sprawą łatwego dostępu do taniego kredytu i długofalowych korzyści. Widoczne jest to szczególnie w przypadku innowacyjnych start-upów i firm deklarujących przejście na panele słoneczne. W ostatnich latach nie tylko gospodarstwa prywatne, ale i również firmy produkcyjne zainteresowane były wdrażaniem OZE i pozostałych filarów ESG. Tyczy się to zarówno małych, jak i średnich firm. Króluje w tym racjonalizm i kalkulacja. Krocząc pod rękę z polityką zrównoważonego rozwoju, zyskać można wiele. W perspektywie czasowej zanik działań proekologicznych i równościowych wiąże się z poważnymi kłopotami w znalezieniu taniego finansowania i chętnych do współpracy inwestorów. Słowem podsumowania coraz więcej polskich przedsiębiorców dostrzega możliwości płynące z podpisania się pod standardami ESG i gotowa jest wdrożyć jej założenia w życie. 

Jedna odpowiedź

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *