ESG sustainability to zrównoważony rozwój przedsiębiorstwa obejmujący jego zaangażowanie w rozwiązywanie takich problemów jak: środowisko naturalne, odpowiedzialność społeczna oraz ład korporacyjny. Kierunki te oznaczają ryzyka i szanse, które wpływają na długoterminową wartość firmy. Obejmują aspekty związane z ochroną środowiska (zmiany klimatu, wyczerpywanie się zasobów naturalnych, możliwości wykorzystania energii odnawialnej itp.). Zagadnienia społeczno-biznesowe takie jak warunki pracy, jakość produktów, dostęp do opieki zdrowotnej oraz zarządzaniem firmą (etyka biznesowa) itp.

ESG sustainability – co to oznacza?

ESG sustainability nie jest abstrakcyjnym zbiorem opcjonalnych linii biznesowych non-profit. Jest to standard, który firma może zastosować w zarządzaniu. I właśnie tę koncepcję dziś firmy aktywnie wykorzystują w swojej pracy zarówno z inwestorami, jak i konsumentami. Coraz większa liczba inwestorów, podejmując decyzje o zainwestowaniu w daną firmę, bierze pod uwagę jej wpływ na środowisko i społeczeństwo.

Standardy ESG są niezwykle przydatne dla inwestorów, wykorzystujących je do kontrolowania potencjalnych inwestycji. Kryteria środowiskowe określają, w jaki sposób firma działa jako zarządca przyrody. Natomiast kryteria społeczne pozwalają sprawdzić w jaki sposób dane przedsiębiorstwo zawiaduje relacjami zarówno z pracownikami, klientami, dostawcami. Ład korporacyjny dotyczy zarządzania spółką, wynagrodzeń menedżerów, audytu, kontroli wewnętrznej oraz praw akcjonariuszy.

Jakie są kryteria ESG sustainability?

Kryteria ESG, czyli zrównoważonego rozwoju pojawiły się jako odpowiedź na degradację środowiska, globalne ocieplenie i rosnące nierówności ekonomiczne między krajami bogatymi i biednymi, co stworzyło dodatkowy grunt dla pojawienia się i rozwoju nowych instrumentów i kryteriów finansowych.

Współczesne społeczeństwo zaczęło nakładać dodatkowe wymagania na działalność firm i oprócz sprawozdawczości finansowej zaczęło je oceniać pod kątem inwestowania w zrównoważony rozwój. Aby odnieść sukces, firma musi wykazywać nie tylko stały wzrost wyników finansowych, ale także mieć pewną reputację. Wsparcie ESG pozwala firmie poprawić swoją reputację i zwiększyć świadomość marki.

Kwestie ekologii, rozwoju społecznego i ładu korporacyjnego stały się ważnymi czynnikami przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych. Biznesmeni zdali sobie sprawę, że przy ocenie inwestycji należy brać pod uwagę ich wpływ na społeczeństwo i środowisko, przy czym wpływ ten musi być odpowiedzialny i prowadzić do pozytywnego wyniku.

W rzeczywistości ESG stało się rodzajem filozofii biznesowej, którą muszą dzielić się wszyscy zainteresowani, a przede wszystkim akcjonariusze i inwestorzy. Jeśli dla niektórych głównym kryterium jest dodatni przepływ środków pieniężnych, a dla innych koncentruje się na czynnikach ESG, może to prowadzić do zbyt dużej różnicy w podejściu do rozwoju biznesu.

Strategia ESG sustainability

Skuteczna strategia ESG to walka z kosztami, takimi jak zużycie surowców, wody czy węgla, które mogą pozytywnie wpłynąć na zysk firmy. Obejmuje to również zdrowie i bezpieczeństwo pracowników, rozwój zawodowy pracowników, szkodliwe warunki pracy, poszanowanie praw człowieka, odpowiedzialność wobec klientów za jakość towarów.

Stwierdzono, że przemyślana strategia ESG pomaga firmie przyciągać i zatrzymywać kompetentnych pracowników, zwiększać motywację pracowników oraz zwiększać wydajność pracy. Firmy zdały sobie sprawę, że przestrzeganie kryteriów ESG sustainability może zmniejszyć ryzyko środowiskowe, a wykazanie przez firmę swojej odpowiedzialności społecznej ma pozytywny wpływ na lojalność klientów i wzmacnia jej pozycję rynkową. Przedsiębiorstwo uzyskuje szereg korzyści, m.in.: wyższą atrakcyjność dla inwestorów i instytucji finansowych, wyższe wyniki finansowe, lepszą wydajność pracy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *