Zgodnie z nowelizacją dyrektywy unijnej dotyczącej zrównoważonego rozwoju przedsiębiorcy będą zobligowani do składania raportu niefinansowego wzbogaconego o nowe informacje. Informacji zawartych w takowych raportach oczekują również inwestorzy, fundusze inwestycyjne i banki. Nie da się uzyskać kredytu na satysfakcjonujących warunkach bez przedstawienia danych na temat zgodności polityki firmy z ESG. Pozostaje zadać pytanie o zawartość raportu niefinansowego będącego w zgodzie z brzmieniem dyrektywy.

 

Zacznijmy od podstaw – czym jest ESG?

 

ESG jest skrótem od angielskiego wyrażenia environmental, social and corporate governance. Przez skrót ten rozumie się środowisko, społeczeństwo i ład korporacyjny. ESG wchodzi w skład polityki zrównoważonego rozwoju. Filozofia ta ma na celu sprostać wyzwaniom, przed którymi stoi ludzkość i zagrożeniom współczesności. Należą do nich walka z degradacją środowiska naturalnego i redukcja napięć o charakterze etnicznym, rasowym, płciowym, religijnym i społecznym. Warto zwrócić uwagę na części składowe tej koncepcji.

 

Co uwzględnia raport niefinansowy?

Obowiązek publikowania raportu niefinansowego w myśl rozszerzonej unijnej dyrektywy wszedł w życie w marcu 2021 roku. Nakłada on określone obowiązki na przedsiębiorcach. Muszą oni skrupulatnie opisać wpływ przedsiębiorstwa na redukcje CO2 i uwzględnić w raporcie takie informacje jak ocena ryzyk klimatycznych w odniesieniu do swojej działalności. To jeszcze nie wszystko, ponieważ powinni również uwzględnić takie dane jak sposób przeciwdziałania korupcji i dyskryminacji na terenie własnego zakładu. To istotny czynnik, który występował już we wcześniejszej formie raportów niefinansowych. Przedsiębiorca podchodzący do wypełnienia obligatoryjnego raportu powinien również opisać działania swojej firmy na płaszczyźnie lokalnych społeczności i metody przyciągania młodych talentów. Na łamach owego raportu powinni opisać także podejście do praw pracowniczych i sposób, w jaki firma motywuje załogę.

 

Szanse i zagrożenia wynikające z dyrektywy

Polityka Unii Europejskiej jest klarowna i opiera się na narzuceniu państwom członkowskim respektowania polityki zrównoważonego rozwoju. Kontrolować ją w myśl rozporządzenia powinny niejako instytucje finansowe i fundusz inwestycyjny. Byt przedsiębiorstw i ich dalszy rozwój jest ściśle uzależniony od przestrzegania zasad ESG i publikowanych raportów niefinansowych. Dane bezpośrednio z nich pochodzące służą inwestorom, którzy chętniej wybierają współpracę tylko z tymi firmami, które deklarują konkretne działania na rzecz zrównoważonego rozwoju. Wynikają z tego szanse dla przedsiębiorców, ale i zagrożenia. Wiele zależy od podejścia przedsiębiorstw do tematu. Łatwiej o tani kredyt i dofinansowanie, jeśli jest się w stanie okazać miarodajnym, porządnie przeprowadzonym raportem niefinansowym. Inna sprawa, że staje się to po prostu modne, w szczególności w sektorze innowacyjnych technologii.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *