Polityka zrównoważonego rozwoju wpisuje się w globalne trendy biznesowe, które regulowane jest dodatkowo przez instytucje unijne. Jak podchodzi do raportowania niefinansowego świat polskiego biznesu i czy orientuje się w zakresie koncepcji ESG? Świadomość konieczności transformowania biznesów jest tu niewielka i niesie to pewne długoterminowe zagrożenia. W tym miejscu pozytywną rolę odgrywają tak zwani liderzy ESG. Kim oni są i jaki jest zakres ich obowiązków?

 

Polski punkt widzenia

Rodzimy biznes bywa sceptycznie nastawiony do różnych trendów panujących w świecie biznesu. Wielu przedsiębiorców uważa niektóre zjawiska za przejściowe i niewarte poważnego traktowania. Nic nie wskazuje na to, aby globalny trend związany ze zrównoważonym rozwojem miał w jakikolwiek sposób zahamować. Więcej, on przyspiesza i stanowi podstawę funkcjonowania nie tylko wśród wielkich graczy na rynku, ale i również mały i średni biznes. Inwestorzy coraz chętniej oceniają ryzyko inwestycyjne na podstawie raportu nie-finansowego spółek. Zbyt wysokie ryzyko związane z inwestowaniem kapitału jest podstawą niepodejmowania współpracy. Odpływ kapitału i problemy z uzyskaniem nisko oprocentowanego kredytu na preferencyjnych warunkach stanowią podstawowe zagrożenie nie tylko dla przedsiębiorców na całym świecie, ale i również dla tych funkcjonujących w Polsce.  Część biznesu w kraju nad Wisłą przygląda się z ciekawością temu trendowi, część, na razie nie robi sobie z tego nic. Dla jeszcze innych wdrożenie zasad ESG może być zjawiskiem ciężkim ze względu na branże. Biorąc pod uwagę zanik wiedzy na temat ESG i szerzej polityki zrównoważonego rozwoju, ważny jest udział ESG liderów. Tu pojawia się pytanie o ich rolę na gruncie polskiej gospodarki? Czym się zajmują i kim oni tak w istocie są?

 

Zadania ESG Managera

Zapotrzebowanie na ESG liderów w Polsce jest spore. Mogą oni wnieść krajowy biznes na zupełnie inny poziom i zapewnić firmom zdrowe funkcjonowanie. Brak wiedzy na temat ESG w połączeniu z ignorancją może odbić się porządną czkawką, doprowadzając do poważnych problemów z funkcjonowaniem biznesu. Podmioty gospodarcze, które są niejako pionierami w zakresie zrównoważonego rozwoju, nazywa się powszechnie ESG liderami. Warto przyjrzeć się ich obowiązkom.

Powyższe punkty niejako ilustrują rolę prymusów, którzy odrobili zadanie domowe z zakresu wpływu biznesu na społeczeństwo i matkę naturę. Ich udział może być decydujący w transformacji rodzimych biznesów. Nawiasem mówiąc, od tego zależy ich przetrwanie.

 

Konkurs pionierstwa

Globalne trendy biznesowe zawitały również w Polsce. Częściowo są implementowane, biorąc pod uwagę czynniki, którymi kierują się banki i fundusze inwestycyjne. Rolę nadrzędną w kompleksowej transformacji rodzimej gospodarki przyjęli na siebie liderzy ESG. Od niedawna organizowane są konkursy na lidera ESG. Organizatorem wydarzenia są Giełda Papierów Wartościowych, PvC i NN Investment Patners TFI. Zwyciężają Ci spośród uczestników, którzy zdaniem jury pochwalić się mogą najciekawszymi strategami przekształcenia biznesów w kierunku zrównoważonego rozwoju. Pod uwagę brane są również nowoczesne technologie i proekologiczne rozwiązania. Na gruncie polskim wyrastają już pierwsi liderzy ESG. Wkrótce będzie wiadomo, czy pionierów rozwoju będzie więcej i czy polskie firmy przetransformują się w pożądanym kierunku.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *