ESG sustainability – co to oznacza?

ESG sustainability to zrównoważony rozwój przedsiębiorstwa obejmujący jego zaangażowanie w rozwiązywanie takich problemów jak: środowisko naturalne, odpowiedzialność społeczna oraz ład korporacyjny. Kierunki te oznaczają ryzyka i szanse, które wpływają na długoterminową wartość firmy. Obejmują aspekty związane z ochroną środowiska (zmiany klimatu, wyczerpywanie się zasobów naturalnych, możliwości wykorzystania energii odnawialnej itp.). Zagadnienia społeczno-biznesowe takie jak warunki […]

Dlaczego trzeba wprowadzić raport nie-finansowy?

Wyzwania, jakie stoją przed ludzkością, napędzają instytucje międzynarodowe do opracowania konkretnych mechanizmów. Postępująca degradacja środowiska naturalnego i napięcia społeczne skłoniły instytucje unijne do opracowania i zatwierdzenia odpowiednich dyrektyw nakładających na państwach członkowskich konkretne obowiązki. Tyczą się one odpowiedzialności biznesu wyrażonej ujawnieniem danych dotyczących stopnia wdrożenia koncepcji ESG. Czym jest ta koncepcja i dlaczego trzeba wprowadzić […]

Obowiązki ESG Managera

Polityka zrównoważonego rozwoju wpisuje się w globalne trendy biznesowe, które regulowane jest dodatkowo przez instytucje unijne. Jak podchodzi do raportowania niefinansowego świat polskiego biznesu i czy orientuje się w zakresie koncepcji ESG? Świadomość konieczności transformowania biznesów jest tu niewielka i niesie to pewne długoterminowe zagrożenia. W tym miejscu pozytywną rolę odgrywają tak zwani liderzy ESG. […]

Co zawiera raport niefinansowy, wg regulacji UE?

Zgodnie z nowelizacją dyrektywy unijnej dotyczącej zrównoważonego rozwoju przedsiębiorcy będą zobligowani do składania raportu niefinansowego wzbogaconego o nowe informacje. Informacji zawartych w takowych raportach oczekują również inwestorzy, fundusze inwestycyjne i banki. Nie da się uzyskać kredytu na satysfakcjonujących warunkach bez przedstawienia danych na temat zgodności polityki firmy z ESG. Pozostaje zadać pytanie o zawartość raportu […]

Koncepcja zrównoważonego rozwoju a biznes. Czym jest ESG?

Hasło „zrównoważony rozwój” wybrzmiewa z ust polityków i CEO globalnych marek. Brzmi jak wyświechtany frazes, ale czy jest nim na pewno? Do niedawna obowiązywała zasada CSR znana szerzej jako społeczna odpowiedzialność biznesu. Obejmowała ona wszelkie działania firm w obliczu rosnącego nieustannie kryzysu klimatycznego. Z biegiem czasu okazała się niewystarczająca, więc szukano nowych rozwiązań. Ukuto koncepcję […]

Standardy ESG coraz chętniej wdrażane w biznesie

Bezpowrotnie mijają czasy bezrefleksyjnego uprawiania biznesu bez poszanowania praw pracownika i dbałości o środowisko naturalne. Zarówno państwo poprzez regulacje prawne, jak i banki kredytujące przedsiębiorstwa wymuszają na nich zachowanie odpowiednich standardów. Dawniej była to polityka społecznej odpowiedzialności. Dziś jest to filozofia zrównoważonego rozwoju. Czym są standardy ESG i jak przyjmują się na gruncie polskim?   Filozofia […]